15152900 | سایر - روغن ذرت و اجزای آن

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - روغن ذرت و اجزای آن | عدد 15152900| سایر - روغن ذرت و اجزای آن 15152900| تعرفه 15152900

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    15152900
  • ارز نیمایی :

    15152900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - روغن ذرت و اجزای آن, عدد 15152900,سایر - روغن ذرت و اجزای آن 15152900,تعرفه 15152900تعرفه سایر - روغن ذرت و اجزای آن, عدد 15152900,سایر - روغن ذرت و اجزای آن 15152900,تعرفه 15152900تعرفه سایر - روغن ذرت و اجزای آن, عدد 15152900,سایر - روغن ذرت و اجزای آن 15152900,تعرفه 15152900تعرفه سایر - روغن ذرت و اجزای آن, عدد 15152900,سایر - روغن ذرت و اجزای آن 15152900,تعرفه 15152900تعرفه سایر - روغن ذرت و اجزای آن, عدد 15152900,سایر - روغن ذرت و اجزای آن 15152900,تعرفه 15152900تعرفه سایر - روغن ذرت و اجزای آن, عدد 15152900,سایر - روغن ذرت و اجزای آن 15152900,تعرفه 15152900تعرفه سایر - روغن ذرت و اجزای آن, عدد 15152900,سایر - روغن ذرت و اجزای آن 15152900,تعرفه 15152900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15152900

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15152900

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Sunar Brand

واحد کالا:

15152900

نوع خرید:

0001

شرح:

روغن خام آفتابگردان-هرلیتر

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

15152900

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15152900

کشور سازنده:

OM(عمان)

برند:

ZAREENTALIA

مشخصات فنی:

ZAREENTALIA

واحد کالا:

15152900

نوع خرید:

0002

شرح:

روغن مایع خوراکی ذرت

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

15152900

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

15152900

کشور سازنده:

OM(عمان)

برند:

Mazola

مشخصات فنی:

Corn Oil Mazola

واحد کالا:

15152900

نوع خرید:

0003

شرح:

روغن ذرت خوراکی

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد