15149900 | سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن | عدد 15149900| سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن 15149900| تعرفه 15149900

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    15149900
  • ارز نیمایی :

    15149900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن , عدد 15149900,سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن 15149900,تعرفه 15149900تعرفه سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن , عدد 15149900,سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن 15149900,تعرفه 15149900تعرفه سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن , عدد 15149900,سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن 15149900,تعرفه 15149900تعرفه سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن , عدد 15149900,سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن 15149900,تعرفه 15149900تعرفه سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن , عدد 15149900,سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن 15149900,تعرفه 15149900تعرفه سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن , عدد 15149900,سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن 15149900,تعرفه 15149900تعرفه سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن , عدد 15149900,سایر - روغن خام کلزا یا کانولا و اجزا آن 15149900,تعرفه 15149900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15149900

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15149900

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

....

مشخصات فنی:

RBD CANOLA OIL

واحد کالا:

15149900

نوع خرید:

0001

شرح:

روغن کانولاتصفیه شده بدون بو(مورد مصرف در تولید روغن مو)

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد