15141100 | روغن خام کلزا

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه روغن خام کلزا | عدد 15141100| روغن خام کلزا 15141100| تعرفه 15141100

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    15141100
  • ارز نیمایی :

    15141100
یادداشت های فصل

تعرفه روغن خام کلزا, عدد 15141100,روغن خام کلزا 15141100,تعرفه 15141100تعرفه روغن خام کلزا, عدد 15141100,روغن خام کلزا 15141100,تعرفه 15141100تعرفه روغن خام کلزا, عدد 15141100,روغن خام کلزا 15141100,تعرفه 15141100تعرفه روغن خام کلزا, عدد 15141100,روغن خام کلزا 15141100,تعرفه 15141100تعرفه روغن خام کلزا, عدد 15141100,روغن خام کلزا 15141100,تعرفه 15141100تعرفه روغن خام کلزا, عدد 15141100,روغن خام کلزا 15141100,تعرفه 15141100تعرفه روغن خام کلزا, عدد 15141100,روغن خام کلزا 15141100,تعرفه 15141100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15141100

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15141100

کشور سازنده:

RU(فدراسیون روسیه)

برند:

-

مشخصات فنی:

crude rapeseeds oil

واحد کالا:

15141100

نوع خرید:

0001

شرح:

روغن خام کلزا

درصد حقوق:

7

شماره تعرفه:

15141100

شناسه:

0020

ارزش گمرکی:

15141100

کشور سازنده:

UA(اوکراین)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشهای صادره از 1401/05/20 به بعد - مطابق نامه شناسه 11803773 (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست) (بنادر شمال)

واحد کالا:

15141100

نوع خرید:

0020

شرح:

روغن کلزا

درصد حقوق:

7

شماره تعرفه:

15141100

شناسه:

0019

ارزش گمرکی:

15141100

کشور سازنده:

RU(فدراسیون روسیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشهای صادره از 1401/05/20 به بعد - مطابق نامه شناسه 11803773 (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست) (بنادر شمال)

واحد کالا:

15141100

نوع خرید:

0019

شرح:

روغن کلزا

درصد حقوق:

7

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد