15132919 | سایر - روغن پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزا آنها

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

سایر - روغن پالم کرن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15132919
  • ارز نیمایی :

    15132919
یادداشت های فصل

سایر - روغن پالم کرنل یا روغن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرنل یا روغن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرنل یا روغن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرنل یا روغن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرنل یا روغن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرنل یا روغن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرنل یا روغن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرنل یا روغن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرنل یا روغن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرنل یا روغن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرنل یا روغن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرنل یا روغن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرنل یا روغن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرنل یا روغن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - روغن پالم کرنل یا روغن - 15132919 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15132919

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

-

مشخصات فنی:

RBD PALM KERNEL OIL

واحد کالا:

15132919

نوع خرید:

15132919

شرح:

روغن پالم کرنل

درصد حقوق:

32

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15132919

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

DOA

مشخصات فنی:

ICE CREAM SPECIALTY FAT (RBD)

واحد کالا:

15132919

نوع خرید:

15132919

شرح:

روغن های نباتی نارگیل روغن RBD -روغن تخصصی بستنی

درصد حقوق:

32

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

15132919

کشور سازنده:

ID(اندونزی)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Palm Kevnal(پروفرم جولای 2017)

واحد کالا:

15132919

نوع خرید:

15132919

شرح:

روغن پالم کرنل

درصد حقوق:

32

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

15132919

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

PREMIUM VEGETABLE OILS SDN . BHD

مشخصات فنی:

RBD PALM KERNEL OIL

واحد کالا:

15132919

نوع خرید:

15132919

شرح:

روغن پالم کرنل

درصد حقوق:

32

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

15132919

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

PREMIUM VEGETABLE OILS SDN . BHD

مشخصات فنی:

RBD ICE CREAM SPECIALTY FAT

واحد کالا:

15132919

نوع خرید:

15132919

شرح:

روغن مخصوص روکش بستنی

درصد حقوق:

32

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

15132919

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

RBD PALM KERNEL OIL- پروفرم می 2018

واحد کالا:

15132919

نوع خرید:

15132919

شرح:

روغن پالم کرنل (مخصوص روکش بستنی)

درصد حقوق:

32

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان