15132912 | ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین | عدد 15132912| ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین 15132912| تعرفه 15132912

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    15132912
  • ارز نیمایی :

    15132912
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین, عدد 15132912,ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین 15132912,تعرفه 15132912تعرفه ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین, عدد 15132912,ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین 15132912,تعرفه 15132912تعرفه ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین, عدد 15132912,ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین 15132912,تعرفه 15132912تعرفه ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین, عدد 15132912,ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین 15132912,تعرفه 15132912تعرفه ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین, عدد 15132912,ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین 15132912,تعرفه 15132912تعرفه ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین, عدد 15132912,ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین 15132912,تعرفه 15132912تعرفه ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین, عدد 15132912,ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارین 15132912,تعرفه 15132912

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد