15132911 | ـ ـ ـ ـ استئارین

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ ـ استئارین | عدد 15132911| ـ ـ ـ ـ استئارین 15132911| تعرفه 15132911

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    15132911
  • ارز نیمایی :

    15132911
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ ـ استئارین, عدد 15132911,ـ ـ ـ ـ استئارین 15132911,تعرفه 15132911تعرفه ـ ـ ـ ـ استئارین, عدد 15132911,ـ ـ ـ ـ استئارین 15132911,تعرفه 15132911تعرفه ـ ـ ـ ـ استئارین, عدد 15132911,ـ ـ ـ ـ استئارین 15132911,تعرفه 15132911تعرفه ـ ـ ـ ـ استئارین, عدد 15132911,ـ ـ ـ ـ استئارین 15132911,تعرفه 15132911تعرفه ـ ـ ـ ـ استئارین, عدد 15132911,ـ ـ ـ ـ استئارین 15132911,تعرفه 15132911تعرفه ـ ـ ـ ـ استئارین, عدد 15132911,ـ ـ ـ ـ استئارین 15132911,تعرفه 15132911تعرفه ـ ـ ـ ـ استئارین, عدد 15132911,ـ ـ ـ ـ استئارین 15132911,تعرفه 15132911

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد