15121900 | سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها | عدد 15121900| سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها 15121900| تعرفه 15121900

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    15121900
  • ارز نیمایی :

    15121900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها , عدد 15121900,سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها 15121900,تعرفه 15121900تعرفه سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها , عدد 15121900,سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها 15121900,تعرفه 15121900تعرفه سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها , عدد 15121900,سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها 15121900,تعرفه 15121900تعرفه سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها , عدد 15121900,سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها 15121900,تعرفه 15121900تعرفه سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها , عدد 15121900,سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها 15121900,تعرفه 15121900تعرفه سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها , عدد 15121900,سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها 15121900,تعرفه 15121900تعرفه سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها , عدد 15121900,سایر - روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها 15121900,تعرفه 15121900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15121900

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15121900

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

*

مشخصات فنی:

MODIFIED GUAR

واحد کالا:

15121900

نوع خرید:

0001

شرح:

گوار-پلی اتر سیلیکون-دارای خاصیت تانسیو اکتیو

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

15121900

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15121900

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

-

مشخصات فنی:

SUNFLOWER OIL

واحد کالا:

15121900

نوع خرید:

0002

شرح:

روغن آفتابگردان

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد