15121100 | روغن خام آفتابگردان

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

روغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15121100
  • ارز نیمایی :

    15121100
یادداشت های فصل

روغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام آفتابگردان - 15121100 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15121100

کشور سازنده:

UA(اوکراین)

برند:

-کوتاژ22077857

مشخصات فنی:

Crude sunflowerseed oil

واحد کالا:

15121100

نوع خرید:

15121100

شرح:

روغن خام آفتابگردان -فله ای

درصد حقوق:

7

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15121100

کشور سازنده:

روسیه -اکراین()

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

جولای 2016 ( JULY 2016 )

واحد کالا:

15121100

نوع خرید:

15121100

شرح:

روغن خام آفتابگردان - هرتن (ارزش با 5%+- تلورانس)

درصد حقوق:

7

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

15121100

کشور سازنده:

AR(آرژانتین)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

جولای 2016 ( JULY 2016 )

واحد کالا:

15121100

نوع خرید:

15121100

شرح:

روغن خام آفتابگردان - هرتن (ارزش با 5%+- تلورانس)

درصد حقوق:

7

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

15121100

کشور سازنده:

UA(اوکراین)

برند:

ADM

مشخصات فنی:

فاقد مدل میباشد.

واحد کالا:

15121100

نوع خرید:

15121100

شرح:

روغن خام آفتابگردان

درصد حقوق:

7

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

15121100

کشور سازنده:

UA(اوکراین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Oil Sunflower Seed - پروفرم ماه ژوین سال 2018

واحد کالا:

15121100

نوع خرید:

15121100

شرح:

روغن خام آفتابگردان

درصد حقوق:

7

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

15121100

کشور سازنده:

UA(اوکراین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Oil Sunflower Seed - پروفرم ماه جولای سال 2018

واحد کالا:

15121100

نوع خرید:

15121100

شرح:

روغن خام آفتابگردان

درصد حقوق:

7

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

15121100

کشور سازنده:

RU(فدراسیون روسیه)

برند:

Phoenix LLC

مشخصات فنی:

بدون برند

واحد کالا:

15121100

نوع خرید:

15121100

شرح:

روغن خام آفتابگردان

درصد حقوق:

7

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان