15089000 | سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته | عدد 15089000| سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15089000| تعرفه 15089000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    15089000
  • ارز نیمایی :

    15089000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته, عدد 15089000,سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15089000,تعرفه 15089000تعرفه سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته, عدد 15089000,سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15089000,تعرفه 15089000تعرفه سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته, عدد 15089000,سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15089000,تعرفه 15089000تعرفه سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته, عدد 15089000,سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15089000,تعرفه 15089000تعرفه سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته, عدد 15089000,سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15089000,تعرفه 15089000تعرفه سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته, عدد 15089000,سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15089000,تعرفه 15089000تعرفه سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته, عدد 15089000,سایر - روغن بادام زمینی و اجزای آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15089000,تعرفه 15089000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15089000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15089000

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

فاقد مشخصات

واحد کالا:

15089000

نوع خرید:

0001

شرح:

روغن بادام زمینی -هرلیتر

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

15089000

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

15089000

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

VITANE

مشخصات فنی:

ARACHIS OIL

واحد کالا:

15089000

نوع خرید:

0005

شرح:

روغن بادام زمینی تصفیه شده بصورت فله در بشکه جهت تولید مکمل های غذایی

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد