15079000 | سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته | عدد 15079000| سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15079000| تعرفه 15079000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    15079000
  • ارز نیمایی :

    15079000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته, عدد 15079000,سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15079000,تعرفه 15079000تعرفه سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته, عدد 15079000,سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15079000,تعرفه 15079000تعرفه سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته, عدد 15079000,سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15079000,تعرفه 15079000تعرفه سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته, عدد 15079000,سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15079000,تعرفه 15079000تعرفه سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته, عدد 15079000,سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15079000,تعرفه 15079000تعرفه سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته, عدد 15079000,سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15079000,تعرفه 15079000تعرفه سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته, عدد 15079000,سایر - روغن سویا و اجزای آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته 15079000,تعرفه 15079000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15079000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15079000

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

-

مشخصات فنی:

Soya Beaniol

واحد کالا:

15079000

نوع خرید:

0001

شرح:

روغن خوراکی سویا-فله - در بسته بندی هزار لیتری

درصد حقوق:

32

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد