15071000 | روغن خام، حتی صمغ گرفته

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه روغن خام، حتی صمغ گرفته | عدد 15071000| روغن خام، حتی صمغ گرفته 15071000| تعرفه 15071000

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    15071000
  • ارز نیمایی :

    15071000
یادداشت های فصل

تعرفه روغن خام، حتی صمغ گرفته, عدد 15071000,روغن خام، حتی صمغ گرفته 15071000,تعرفه 15071000تعرفه روغن خام، حتی صمغ گرفته, عدد 15071000,روغن خام، حتی صمغ گرفته 15071000,تعرفه 15071000تعرفه روغن خام، حتی صمغ گرفته, عدد 15071000,روغن خام، حتی صمغ گرفته 15071000,تعرفه 15071000تعرفه روغن خام، حتی صمغ گرفته, عدد 15071000,روغن خام، حتی صمغ گرفته 15071000,تعرفه 15071000تعرفه روغن خام، حتی صمغ گرفته, عدد 15071000,روغن خام، حتی صمغ گرفته 15071000,تعرفه 15071000تعرفه روغن خام، حتی صمغ گرفته, عدد 15071000,روغن خام، حتی صمغ گرفته 15071000,تعرفه 15071000تعرفه روغن خام، حتی صمغ گرفته, عدد 15071000,روغن خام، حتی صمغ گرفته 15071000,تعرفه 15071000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15071000

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15071000

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Value Rio Grand

واحد کالا:

15071000

نوع خرید:

0002

شرح:

روغن خام سویا-هرتن

درصد حقوق:

7

شماره تعرفه:

15071000

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

15071000

کشور سازنده:

AR(آرژانتین)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Soya Beaniol

واحد کالا:

15071000

نوع خرید:

0003

شرح:

روغن خام سویا-هرتن

درصد حقوق:

7

شماره تعرفه:

15071000

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

15071000

کشور سازنده:

UA(اوکراین)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Soya Beaniol

واحد کالا:

15071000

نوع خرید:

0004

شرح:

روغن خام سویا-هرتن

درصد حقوق:

7

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد