15050090 | سایر - چربی پشم و مواد چرب مشتق از آنها و همچنین لانونین

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

سایر - چربی پشم و مو - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مو - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مو - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مو - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مو - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مو - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مو - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15050090
  • ارز نیمایی :

    15050090
یادداشت های فصل

سایر - چربی پشم و مواد چرب مشت - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مواد چرب مشت - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مواد چرب مشت - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مواد چرب مشت - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مواد چرب مشت - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مواد چرب مشت - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مواد چرب مشت - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مواد چرب مشت - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مواد چرب مشت - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مواد چرب مشت - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مواد چرب مشت - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مواد چرب مشت - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مواد چرب مشت - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مواد چرب مشت - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی پشم و مواد چرب مشت - 15050090 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15050090

کشور سازنده:

GB(انگلستان (بریتانیا))

برند:

CRODA

مشخصات فنی:

PHARMALN USP-SO LANOLIN ANHYDROUS

واحد کالا:

15050090

نوع خرید:

15050090

شرح:

لانولین مورد مصرف در لوسیون

درصد حقوق:

4

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15050090

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

*

مشخصات فنی:

لانونین انیدرید

واحد کالا:

15050090

نوع خرید:

15050090

شرح:

لانولین انیدرید گرید صنعتی

درصد حقوق:

4

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

15050090

کشور سازنده:

BE(بلژیک)

برند:

LANOLINES STELLA

مشخصات فنی:

STELLUX AI10/40-ANH PARMA GREDE

واحد کالا:

15050090

نوع خرید:

15050090

شرح:

- مایع غلیظ خمیری شکل نباتی رنگ- لانولین-گرید دارویی

درصد حقوق:

4

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

15050090

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

kalekimya

مشخصات فنی:

teqnon lanolin//تکنون لانولین

واحد کالا:

15050090

نوع خرید:

15050090

شرح:

teqnon lanolin//تکنون لانولین

درصد حقوق:

4

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

15050090

کشور سازنده:

BE(بلژیک)

برند:

no brand

مشخصات فنی:

no model

واحد کالا:

15050090

نوع خرید:

15050090

شرح:

Lanolin

درصد حقوق:

4

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

15050090

کشور سازنده:

BE(بلژیک)

برند:

no brand

مشخصات فنی:

no model

واحد کالا:

15050090

نوع خرید:

15050090

شرح:

Stellanol

درصد حقوق:

4

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

15050090

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

no brand

مشخصات فنی:

no model

واحد کالا:

15050090

نوع خرید:

15050090

شرح:

Lanolin

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان