15042000 | - چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، به-غیر از روغن جگر

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- چربی و روغن ماهی و - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15042000
  • ارز نیمایی :

    15042000
یادداشت های فصل

- چربی و روغن ماهی و اجزای آنه - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و اجزای آنه - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و اجزای آنه - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و اجزای آنه - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و اجزای آنه - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و اجزای آنه - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و اجزای آنه - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و اجزای آنه - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و اجزای آنه - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و اجزای آنه - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و اجزای آنه - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و اجزای آنه - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و اجزای آنه - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و اجزای آنه - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی و روغن ماهی و اجزای آنه - 15042000 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15042000

کشور سازنده:

IS(ایسلند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Lysi-MO307

واحد کالا:

15042000

نوع خرید:

15042000

شرح:

روغن ماهی-هربشکه

درصد حقوق:

4

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15042000

کشور سازنده:

CH(سویس)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

FISH OIL LC-PUFA TYP CAD250

واحد کالا:

15042000

نوع خرید:

15042000

شرح:

روغن ماهی گرید خوراکی

درصد حقوق:

4

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

15042000

کشور سازنده:

CH(سویس)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

FISH OIL LC-PUFA TYPE NIF

واحد کالا:

15042000

نوع خرید:

15042000

شرح:

روغن ماهی گرید خوراکی (در بشکه های 28 کیلوگرمی)28

درصد حقوق:

4

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

15042000

کشور سازنده:

CH(سویس)

برند:

Nestrade

مشخصات فنی:

روغن ماهی-ال سی پوفا-نوع نیف

واحد کالا:

15042000

نوع خرید:

15042000

شرح:

روغن ماهی-ال سی پوفا-نوع فیت

درصد حقوق:

4

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

15042000

کشور سازنده:

CH(سویس)

برند:

Nestrade

مشخصات فنی:

روغن ماهی FAS

واحد کالا:

15042000

نوع خرید:

15042000

شرح:

روغن ماهی FAS

درصد حقوق:

4

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

15042000

کشور سازنده:

CA(کانادا)

برند:

DSM

مشخصات فنی:

MEG-3 3525 TG oil

واحد کالا:

15042000

نوع خرید:

15042000

شرح:

امگا 3

درصد حقوق:

4

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

15042000

کشور سازنده:

IS(ایسلند)

برند:

HOPERAY

مشخصات فنی:

OMEGA 3

واحد کالا:

15042000

نوع خرید:

15042000

شرح:

روغن ماهیOMEGA-3-مواد اولیه مکمل

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان