15042000 | ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر | عدد 15042000| ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر 15042000| تعرفه 15042000

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    15042000
  • ارز نیمایی :

    15042000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر, عدد 15042000,ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر 15042000,تعرفه 15042000تعرفه ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر, عدد 15042000,ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر 15042000,تعرفه 15042000تعرفه ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر, عدد 15042000,ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر 15042000,تعرفه 15042000تعرفه ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر, عدد 15042000,ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر 15042000,تعرفه 15042000تعرفه ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر, عدد 15042000,ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر 15042000,تعرفه 15042000تعرفه ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر, عدد 15042000,ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر 15042000,تعرفه 15042000تعرفه ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر, عدد 15042000,ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر 15042000,تعرفه 15042000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15042000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15042000

کشور سازنده:

IS(ایسلند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Lysi-MO307

واحد کالا:

15042000

نوع خرید:

0001

شرح:

روغن ماهی-هربشکه

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

15042000

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

15042000

کشور سازنده:

CH(سویس)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

FISH OIL LC-PUFA TYPE NIF

واحد کالا:

15042000

نوع خرید:

0003

شرح:

روغن ماهی گرید خوراکی (در بشکه های 28 کیلوگرمی)28

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

15042000

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15042000

کشور سازنده:

CH(سویس)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

FISH OIL LC-PUFA TYP CAD250

واحد کالا:

15042000

نوع خرید:

0002

شرح:

روغن ماهی گرید خوراکی

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد