15041000 | ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن | عدد 15041000| ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن 15041000| تعرفه 15041000

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    15041000
  • ارز نیمایی :

    15041000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن, عدد 15041000,ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن 15041000,تعرفه 15041000تعرفه ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن, عدد 15041000,ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن 15041000,تعرفه 15041000تعرفه ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن, عدد 15041000,ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن 15041000,تعرفه 15041000تعرفه ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن, عدد 15041000,ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن 15041000,تعرفه 15041000تعرفه ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن, عدد 15041000,ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن 15041000,تعرفه 15041000تعرفه ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن, عدد 15041000,ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن 15041000,تعرفه 15041000تعرفه ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن, عدد 15041000,ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن 15041000,تعرفه 15041000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15041000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15041000

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Polaris-1105-1

واحد کالا:

15041000

نوع خرید:

0001

شرح:

روغن جگرماهی-هرکیلوگرم

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد