15012000 | ـ ‌سایر چربی خوك

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ‌سایر چربی خوك | عدد 15012000| ـ ‌سایر چربی خوك 15012000| تعرفه 15012000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    15012000
  • ارز نیمایی :

    15012000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ‌سایر چربی خوك, عدد 15012000,ـ ‌سایر چربی خوك 15012000,تعرفه 15012000تعرفه ـ ‌سایر چربی خوك, عدد 15012000,ـ ‌سایر چربی خوك 15012000,تعرفه 15012000تعرفه ـ ‌سایر چربی خوك, عدد 15012000,ـ ‌سایر چربی خوك 15012000,تعرفه 15012000تعرفه ـ ‌سایر چربی خوك, عدد 15012000,ـ ‌سایر چربی خوك 15012000,تعرفه 15012000تعرفه ـ ‌سایر چربی خوك, عدد 15012000,ـ ‌سایر چربی خوك 15012000,تعرفه 15012000تعرفه ـ ‌سایر چربی خوك, عدد 15012000,ـ ‌سایر چربی خوك 15012000,تعرفه 15012000تعرفه ـ ‌سایر چربی خوك, عدد 15012000,ـ ‌سایر چربی خوك 15012000,تعرفه 15012000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد