15011000 | ـ روغن خوك

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ روغن خوك | عدد 15011000| ـ روغن خوك 15011000| تعرفه 15011000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    15011000
  • ارز نیمایی :

    15011000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ روغن خوك, عدد 15011000,ـ روغن خوك 15011000,تعرفه 15011000تعرفه ـ روغن خوك, عدد 15011000,ـ روغن خوك 15011000,تعرفه 15011000تعرفه ـ روغن خوك, عدد 15011000,ـ روغن خوك 15011000,تعرفه 15011000تعرفه ـ روغن خوك, عدد 15011000,ـ روغن خوك 15011000,تعرفه 15011000تعرفه ـ روغن خوك, عدد 15011000,ـ روغن خوك 15011000,تعرفه 15011000تعرفه ـ روغن خوك, عدد 15011000,ـ روغن خوك 15011000,تعرفه 15011000تعرفه ـ روغن خوك, عدد 15011000,ـ روغن خوك 15011000,تعرفه 15011000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد