14049020 | ـ ـ ـ وسمه

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

مواد قابل بافت؛ سایرمحصولات نباتی که در جای‌ دیگر گفته شده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ وسمه | عدد 14049020| ـ ـ ـ وسمه 14049020| تعرفه 14049020

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    14049020
  • ارز نیمایی :

    14049020
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ وسمه, عدد 14049020,ـ ـ ـ وسمه 14049020,تعرفه 14049020تعرفه ـ ـ ـ وسمه, عدد 14049020,ـ ـ ـ وسمه 14049020,تعرفه 14049020تعرفه ـ ـ ـ وسمه, عدد 14049020,ـ ـ ـ وسمه 14049020,تعرفه 14049020تعرفه ـ ـ ـ وسمه, عدد 14049020,ـ ـ ـ وسمه 14049020,تعرفه 14049020تعرفه ـ ـ ـ وسمه, عدد 14049020,ـ ـ ـ وسمه 14049020,تعرفه 14049020تعرفه ـ ـ ـ وسمه, عدد 14049020,ـ ـ ـ وسمه 14049020,تعرفه 14049020تعرفه ـ ـ ـ وسمه, عدد 14049020,ـ ـ ـ وسمه 14049020,تعرفه 14049020

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد