14042000 | ـ لینتر پنبه

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

مواد قابل بافت؛ سایرمحصولات نباتی که در جای‌ دیگر گفته شده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ لینتر پنبه | عدد 14042000| ـ لینتر پنبه 14042000| تعرفه 14042000

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    14042000
  • ارز نیمایی :

    14042000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ لینتر پنبه, عدد 14042000,ـ لینتر پنبه 14042000,تعرفه 14042000تعرفه ـ لینتر پنبه, عدد 14042000,ـ لینتر پنبه 14042000,تعرفه 14042000تعرفه ـ لینتر پنبه, عدد 14042000,ـ لینتر پنبه 14042000,تعرفه 14042000تعرفه ـ لینتر پنبه, عدد 14042000,ـ لینتر پنبه 14042000,تعرفه 14042000تعرفه ـ لینتر پنبه, عدد 14042000,ـ لینتر پنبه 14042000,تعرفه 14042000تعرفه ـ لینتر پنبه, عدد 14042000,ـ لینتر پنبه 14042000,تعرفه 14042000تعرفه ـ لینتر پنبه, عدد 14042000,ـ لینتر پنبه 14042000,تعرفه 14042000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

14042000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

14042000

کشور سازنده:

UZ(ازبکستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

واحد کالا:

14042000

نوع خرید:

0001

شرح:

لینتر پنبه -هرتن

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

14042000

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

14042000

کشور سازنده:

UZ(ازبکستان)

برند:

ندارد

مشخصات فنی:

ندارد

واحد کالا:

14042000

نوع خرید:

0002

شرح:

لینتر پنبه

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

14042000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

14042000

کشور سازنده:

UZ(ازبکستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

واحد کالا:

14042000

نوع خرید:

0001

شرح:

لینتر پنبه -هرتن

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد