14019000 | سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

مواد قابل بافت؛ سایرمحصولات نباتی که در جای‌ دیگر گفته شده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود | عدد 14019000| سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود 14019000| تعرفه 14019000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    14019000
  • ارز نیمایی :

    14019000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود, عدد 14019000,سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود 14019000,تعرفه 14019000تعرفه سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود, عدد 14019000,سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود 14019000,تعرفه 14019000تعرفه سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود, عدد 14019000,سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود 14019000,تعرفه 14019000تعرفه سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود, عدد 14019000,سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود 14019000,تعرفه 14019000تعرفه سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود, عدد 14019000,سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود 14019000,تعرفه 14019000تعرفه سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود, عدد 14019000,سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود 14019000,تعرفه 14019000تعرفه سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود, عدد 14019000,سایر - سایر مواد نباتی که در حصیربافی و سبدبافی به کار می رود 14019000,تعرفه 14019000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد