14012000 | ـ خیزران

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

مواد قابل بافت؛ سایرمحصولات نباتی که در جای‌ دیگر گفته شده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ خیزران | عدد 14012000| ـ خیزران 14012000| تعرفه 14012000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    14012000
  • ارز نیمایی :

    14012000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ خیزران, عدد 14012000,ـ خیزران 14012000,تعرفه 14012000تعرفه ـ خیزران, عدد 14012000,ـ خیزران 14012000,تعرفه 14012000تعرفه ـ خیزران, عدد 14012000,ـ خیزران 14012000,تعرفه 14012000تعرفه ـ خیزران, عدد 14012000,ـ خیزران 14012000,تعرفه 14012000تعرفه ـ خیزران, عدد 14012000,ـ خیزران 14012000,تعرفه 14012000تعرفه ـ خیزران, عدد 14012000,ـ خیزران 14012000,تعرفه 14012000تعرفه ـ خیزران, عدد 14012000,ـ خیزران 14012000,تعرفه 14012000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد