13021400 | از افدرا ـ ـ

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه از افدرا ـ ـ | عدد 13021400| از افدرا ـ ـ 13021400| تعرفه 13021400

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    13021400
  • ارز نیمایی :

    13021400
یادداشت های فصل

تعرفه از افدرا ـ ـ, عدد 13021400,از افدرا ـ ـ 13021400,تعرفه 13021400تعرفه از افدرا ـ ـ, عدد 13021400,از افدرا ـ ـ 13021400,تعرفه 13021400تعرفه از افدرا ـ ـ, عدد 13021400,از افدرا ـ ـ 13021400,تعرفه 13021400تعرفه از افدرا ـ ـ, عدد 13021400,از افدرا ـ ـ 13021400,تعرفه 13021400تعرفه از افدرا ـ ـ, عدد 13021400,از افدرا ـ ـ 13021400,تعرفه 13021400تعرفه از افدرا ـ ـ, عدد 13021400,از افدرا ـ ـ 13021400,تعرفه 13021400تعرفه از افدرا ـ ـ, عدد 13021400,از افدرا ـ ـ 13021400,تعرفه 13021400

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد