13021100 | ـ ـ تریاك

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ تریاك | عدد 13021100| ـ ـ تریاك 13021100| تعرفه 13021100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    13021100
  • ارز نیمایی :

    13021100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ تریاك, عدد 13021100,ـ ـ تریاك 13021100,تعرفه 13021100تعرفه ـ ـ تریاك, عدد 13021100,ـ ـ تریاك 13021100,تعرفه 13021100تعرفه ـ ـ تریاك, عدد 13021100,ـ ـ تریاك 13021100,تعرفه 13021100تعرفه ـ ـ تریاك, عدد 13021100,ـ ـ تریاك 13021100,تعرفه 13021100تعرفه ـ ـ تریاك, عدد 13021100,ـ ـ تریاك 13021100,تعرفه 13021100تعرفه ـ ـ تریاك, عدد 13021100,ـ ـ تریاك 13021100,تعرفه 13021100تعرفه ـ ـ تریاك, عدد 13021100,ـ ـ تریاك 13021100,تعرفه 13021100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد