13019020 | ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) | عدد 13019020| ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) 13019020| تعرفه 13019020

گروه کالایی : 24
  • وضعیت واردات :

    13019020
  • ارز نیمایی :

    13019020
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین), عدد 13019020,ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) 13019020,تعرفه 13019020تعرفه ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین), عدد 13019020,ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) 13019020,تعرفه 13019020تعرفه ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین), عدد 13019020,ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) 13019020,تعرفه 13019020تعرفه ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین), عدد 13019020,ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) 13019020,تعرفه 13019020تعرفه ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین), عدد 13019020,ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) 13019020,تعرفه 13019020تعرفه ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین), عدد 13019020,ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) 13019020,تعرفه 13019020تعرفه ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین), عدد 13019020,ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) 13019020,تعرفه 13019020

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد