13019010 | ـ ـ ـ باریچه

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ باریچه | عدد 13019010| ـ ـ ـ باریچه 13019010| تعرفه 13019010

گروه کالایی : 24
  • وضعیت واردات :

    13019010
  • ارز نیمایی :

    13019010
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ باریچه, عدد 13019010,ـ ـ ـ باریچه 13019010,تعرفه 13019010تعرفه ـ ـ ـ باریچه, عدد 13019010,ـ ـ ـ باریچه 13019010,تعرفه 13019010تعرفه ـ ـ ـ باریچه, عدد 13019010,ـ ـ ـ باریچه 13019010,تعرفه 13019010تعرفه ـ ـ ـ باریچه, عدد 13019010,ـ ـ ـ باریچه 13019010,تعرفه 13019010تعرفه ـ ـ ـ باریچه, عدد 13019010,ـ ـ ـ باریچه 13019010,تعرفه 13019010تعرفه ـ ـ ـ باریچه, عدد 13019010,ـ ـ ـ باریچه 13019010,تعرفه 13019010تعرفه ـ ـ ـ باریچه, عدد 13019010,ـ ـ ـ باریچه 13019010,تعرفه 13019010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد