12149000 | سایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه ای، ریشه های علوفه ای، قصیل، یونجه، شبدر و محصولات علوفه ای همانند

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

سایر - شلغم سویدی، چ - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چ - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چ - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چ - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چ - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چ - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چ - 12149000 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12149000
  • ارز نیمایی :

    12149000
یادداشت های فصل

سایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه - 12149000 - دانه و میوه‌های روغنسایر - شلغم سویدی، چغندر علوفه - 12149000 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12149000

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

NAFOSA

مشخصات فنی:

DEHYDRATED ALFALFA 2016 CROP

واحد کالا:

12149000

نوع خرید:

12149000

شرح:

یونجه علوفه ای دامی

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان