12129910 | - ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ دانه کدو مصرف - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12129910
  • ارز نیمایی :

    12129910
یادداشت های فصل

- ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی - 12129910 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12129910

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Pumpkin Seeds

واحد کالا:

12129910

نوع خرید:

12129910

شرح:

تخمه کدو

درصد حقوق:

32

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12129910

کشور سازنده:

BG(بلغارستان)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Pumpkin Seeds

واحد کالا:

12129910

نوع خرید:

12129910

شرح:

تخمه (دانه) کدو

درصد حقوق:

32

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12129910

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Pumpkin SEED kkernels Grade AA

واحد کالا:

12129910

نوع خرید:

12129910

شرح:

مغز تخم کدو

درصد حقوق:

32

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

12129910

کشور سازنده:

IR(ایران)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

تخمه کدو تفت داده شده گوشتی فقط از محل صادرات برگشتی موضوع اظهارنامه کوتاژ 1554126

واحد کالا:

12129910

نوع خرید:

12129910

شرح:

تخمه کدو بر گشتی از محل صادرات

درصد حقوق:

32

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان