12129300 | ـ ـ نیشكر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ نیشكر | عدد 12129300| ـ ـ نیشكر 12129300| تعرفه 12129300

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    12129300
  • ارز نیمایی :

    12129300
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ نیشكر, عدد 12129300,ـ ـ نیشكر 12129300,تعرفه 12129300تعرفه ـ ـ نیشكر, عدد 12129300,ـ ـ نیشكر 12129300,تعرفه 12129300تعرفه ـ ـ نیشكر, عدد 12129300,ـ ـ نیشكر 12129300,تعرفه 12129300تعرفه ـ ـ نیشكر, عدد 12129300,ـ ـ نیشكر 12129300,تعرفه 12129300تعرفه ـ ـ نیشكر, عدد 12129300,ـ ـ نیشكر 12129300,تعرفه 12129300تعرفه ـ ـ نیشكر, عدد 12129300,ـ ـ نیشكر 12129300,تعرفه 12129300تعرفه ـ ـ نیشكر, عدد 12129300,ـ ـ نیشكر 12129300,تعرفه 12129300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد