12129200 | - ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- ـ دانه های اقاقیا - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12129200
  • ارز نیمایی :

    12129200
یادداشت های فصل

- ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ) - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ) - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ) - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ) - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ) - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ) - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ) - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ) - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ) - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ) - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ) - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ) - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ) - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ) - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ دانه های اقاقیا (خرنوپ) - 12129200 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12129200

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

NO

مشخصات فنی:

carob--harnup

واحد کالا:

12129200

نوع خرید:

12129200

شرح:

میوه خشک خرنوپ

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان