12122990 | سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان | عدد 12122990| سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان 12122990| تعرفه 12122990

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    12122990
  • ارز نیمایی :

    12122990
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان, عدد 12122990,سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان 12122990,تعرفه 12122990تعرفه سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان, عدد 12122990,سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان 12122990,تعرفه 12122990تعرفه سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان, عدد 12122990,سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان 12122990,تعرفه 12122990تعرفه سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان, عدد 12122990,سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان 12122990,تعرفه 12122990تعرفه سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان, عدد 12122990,سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان 12122990,تعرفه 12122990تعرفه سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان, عدد 12122990,سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان 12122990,تعرفه 12122990تعرفه سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان, عدد 12122990,سایر - گیاهان مناسب جهت مصرف انسان 12122990,تعرفه 12122990

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد