12122910 | ـ ـ ـ بادرنجبویه

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ بادرنجبویه | عدد 12122910| ـ ـ ـ بادرنجبویه 12122910| تعرفه 12122910

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    12122910
  • ارز نیمایی :

    12122910
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ بادرنجبویه, عدد 12122910,ـ ـ ـ بادرنجبویه 12122910,تعرفه 12122910تعرفه ـ ـ ـ بادرنجبویه, عدد 12122910,ـ ـ ـ بادرنجبویه 12122910,تعرفه 12122910تعرفه ـ ـ ـ بادرنجبویه, عدد 12122910,ـ ـ ـ بادرنجبویه 12122910,تعرفه 12122910تعرفه ـ ـ ـ بادرنجبویه, عدد 12122910,ـ ـ ـ بادرنجبویه 12122910,تعرفه 12122910تعرفه ـ ـ ـ بادرنجبویه, عدد 12122910,ـ ـ ـ بادرنجبویه 12122910,تعرفه 12122910تعرفه ـ ـ ـ بادرنجبویه, عدد 12122910,ـ ـ ـ بادرنجبویه 12122910,تعرفه 12122910تعرفه ـ ـ ـ بادرنجبویه, عدد 12122910,ـ ـ ـ بادرنجبویه 12122910,تعرفه 12122910

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد