12119099 | سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر | عدد 12119099| سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر 12119099| تعرفه 12119099

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    12119099
  • ارز نیمایی :

    12119099
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر, عدد 12119099,سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر 12119099,تعرفه 12119099تعرفه سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر, عدد 12119099,سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر 12119099,تعرفه 12119099تعرفه سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر, عدد 12119099,سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر 12119099,تعرفه 12119099تعرفه سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر, عدد 12119099,سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر 12119099,تعرفه 12119099تعرفه سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر, عدد 12119099,سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر 12119099,تعرفه 12119099تعرفه سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر, عدد 12119099,سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر 12119099,تعرفه 12119099تعرفه سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر, عدد 12119099,سایر - نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر 12119099,تعرفه 12119099

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

12119099

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12119099

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Galan Gal Root

واحد کالا:

12119099

نوع خرید:

0001

شرح:

ریشه جوز (قولنجان)-هرتن

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

12119099

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12119099

کشور سازنده:

VN(ویتنام)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Galan Gal Root

واحد کالا:

12119099

نوع خرید:

0002

شرح:

ریشه جوز (قولنجان)-هرتن

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

12119099

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12119099

کشور سازنده:

ET(اتیوپی)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

واحد کالا:

12119099

نوع خرید:

0003

شرح:

سیاه دانه -هرتن

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد