12119091 | - ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمدی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ گل خشك و گلبرگ - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12119091
  • ارز نیمایی :

    12119091
یادداشت های فصل

- ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمد - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمد - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمد - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمد - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمد - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمد - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمد - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمد - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمد - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمد - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمد - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمد - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمد - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمد - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمد - 12119091 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12119091

کشور سازنده:

AF(افغانستان)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

Dried Rose

واحد کالا:

12119091

نوع خرید:

12119091

شرح:

گل محمدی خشک شده بصورت غنچه

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان