12115000 | (Ephedra) ـ افدرا

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه (Ephedra) ـ افدرا | عدد 12115000| (Ephedra) ـ افدرا 12115000| تعرفه 12115000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    12115000
  • ارز نیمایی :

    12115000
یادداشت های فصل

تعرفه (Ephedra) ـ افدرا, عدد 12115000,(Ephedra) ـ افدرا 12115000,تعرفه 12115000تعرفه (Ephedra) ـ افدرا, عدد 12115000,(Ephedra) ـ افدرا 12115000,تعرفه 12115000تعرفه (Ephedra) ـ افدرا, عدد 12115000,(Ephedra) ـ افدرا 12115000,تعرفه 12115000تعرفه (Ephedra) ـ افدرا, عدد 12115000,(Ephedra) ـ افدرا 12115000,تعرفه 12115000تعرفه (Ephedra) ـ افدرا, عدد 12115000,(Ephedra) ـ افدرا 12115000,تعرفه 12115000تعرفه (Ephedra) ـ افدرا, عدد 12115000,(Ephedra) ـ افدرا 12115000,تعرفه 12115000تعرفه (Ephedra) ـ افدرا, عدد 12115000,(Ephedra) ـ افدرا 12115000,تعرفه 12115000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد