12102000 | ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك | عدد 12102000| ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك 12102000| تعرفه 12102000

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    12102000
  • ارز نیمایی :

    12102000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك, عدد 12102000,ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك 12102000,تعرفه 12102000تعرفه ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك, عدد 12102000,ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك 12102000,تعرفه 12102000تعرفه ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك, عدد 12102000,ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك 12102000,تعرفه 12102000تعرفه ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك, عدد 12102000,ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك 12102000,تعرفه 12102000تعرفه ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك, عدد 12102000,ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك 12102000,تعرفه 12102000تعرفه ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك, عدد 12102000,ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك 12102000,تعرفه 12102000تعرفه ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك, عدد 12102000,ـ گل رازك، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك 12102000,تعرفه 12102000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

12102000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12102000

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

LUPEX

مشخصات فنی:

HOP PELLETS

واحد کالا:

12102000

نوع خرید:

0001

شرح:

رازک آسیاب شده به صورت حبه

درصد حقوق:

10

شماره تعرفه:

12102000

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

12102000

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

Hopsteiner

مشخصات فنی:

Hop - Hopsteinery Peelets 90 Crop2017

واحد کالا:

12102000

نوع خرید:

0005

شرح:

رازک خرد و خشک شده به صورت حبه گرید خوراکی

درصد حقوق:

10

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد