12099930 | --- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه --- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای | عدد 12099930| --- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای 12099930| تعرفه 12099930

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    12099930
  • ارز نیمایی :

    12099930
یادداشت های فصل

تعرفه --- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای, عدد 12099930,--- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای 12099930,تعرفه 12099930تعرفه --- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای, عدد 12099930,--- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای 12099930,تعرفه 12099930تعرفه --- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای, عدد 12099930,--- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای 12099930,تعرفه 12099930تعرفه --- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای, عدد 12099930,--- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای 12099930,تعرفه 12099930تعرفه --- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای, عدد 12099930,--- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای 12099930,تعرفه 12099930تعرفه --- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای, عدد 12099930,--- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای 12099930,تعرفه 12099930تعرفه --- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای, عدد 12099930,--- بذر سایر گونههای گیاهی علوفهای 12099930,تعرفه 12099930

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد