12099910 | --- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمعدانی، حنا، بگونیا، کنتیا، شبدر زینتی، اریکاء شامودرا، همیشه بهار، پریوش، وینکا، رعنا، میموزا، مغربی، آروکاریا، نولینا، ک

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

--- بذر گیاهان زینتی - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12099910
  • ارز نیمایی :

    12099910
یادداشت های فصل

--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمع - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمع - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمع - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمع - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمع - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمع - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمع - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمع - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمع - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمع - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمع - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمع - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمع - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمع - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمع - 12099910 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12099910

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Satimex

مشخصات فنی:

Pelargonium hortorum f1

واحد کالا:

12099910

نوع خرید:

12099910

شرح:

بذر گیاه زینتی (شمعدانی)

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12099910

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

Evanthia

مشخصات فنی:

Araucaria excelsa

واحد کالا:

12099910

نوع خرید:

12099910

شرح:

بذر گیاه زینتی (کاج مطبق)

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12099910

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Satimex

مشخصات فنی:

Pelargonium hortorum f1

واحد کالا:

12099910

نوع خرید:

12099910

شرح:

بذر گیاه زینتی (شمعدانی)

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان