12099125 | - ـ ـ بذر بادمجان

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12099125
  • ارز نیمایی :

    12099125
یادداشت های فصل

- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر بادمجان - 12099125 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12099125

کشور سازنده:

DK(دانمارک)

برند:

MENAGRI S.A.L OFFSHORE

مشخصات فنی:

Lady F1

واحد کالا:

12099125

نوع خرید:

12099125

شرح:

بذربادمجان

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12099125

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

GRIFFATON

مشخصات فنی:

Eggplant Black Beauty F1

واحد کالا:

12099125

نوع خرید:

12099125

شرح:

بذر بادمجان هیبرید

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان