12099120 | - ـ ـ بذر فلفل

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12099120
  • ارز نیمایی :

    12099120
یادداشت های فصل

- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر فلفل - 12099120 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12099120

کشور سازنده:

CL(شیلی)

برند:

-UNICORP SEEDS S.A-SEMINIS

مشخصات فنی:

hyb.ps09979325

واحد کالا:

12099120

نوع خرید:

12099120

شرح:

بذر فلفل رقم ps 09979325

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12099120

کشور سازنده:

MX(مکزیک)

برند:

-UNICORP SEEDS S.A-SEMINIS

مشخصات فنی:

Hyb.Tormes

واحد کالا:

12099120

نوع خرید:

12099120

شرح:

بذر فلفل

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12099120

کشور سازنده:

CL(شیلی)

برند:

UNICORP SEEDS S.A-SEMINIS

مشخصات فنی:

Hyb.Lemoncello

واحد کالا:

12099120

نوع خرید:

12099120

شرح:

بذر فلفل

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

12099120

کشور سازنده:

GT(گواتمالا)

برند:

UNICORP SEEDS S.A-SEMINIS

مشخصات فنی:

Hyb.Darsena

واحد کالا:

12099120

نوع خرید:

12099120

شرح:

بذر فلفل

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

12099120

کشور سازنده:

CL(شیلی)

برند:

-UNICORP SEEDS S.A-SEMINIS

مشخصات فنی:

Hyb.SV7862PB

واحد کالا:

12099120

نوع خرید:

12099120

شرح:

بذر فلفل

درصد حقوق:

1

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

12099120

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

MENAGRI ZIRAAT TIC.LTD.STI

مشخصات فنی:

بذر فلفل کالیفرنیا واندر

واحد کالا:

12099120

نوع خرید:

12099120

شرح:

بذر فلفل رقم california wonder

درصد حقوق:

1

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

12099120

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

GRIFFATON

مشخصات فنی:

SWEET PEPPER CALIFORNIA WONDER

واحد کالا:

12099120

نوع خرید:

12099120

شرح:

بذر فلفل دلمه کالیفرنیا واندر

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان