12099115 | - ـ ـ بذر گوجه فرنگی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12099115
  • ارز نیمایی :

    12099115
یادداشت های فصل

- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر گوجه فرنگی - 12099115 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12099115

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

seminis

مشخصات فنی:

Hyb.Hypeel 303

واحد کالا:

12099115

نوع خرید:

12099115

شرح:

بذر گوجه فرنگی رقم Hyb.Hypeel 303

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12099115

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

seminis

مشخصات فنی:

Hyb.Eden

واحد کالا:

12099115

نوع خرید:

12099115

شرح:

بذر گوجه فرنگی رقم Hyb.Eden

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12099115

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

DUTCH SEED GROUP

مشخصات فنی:

GS-12

واحد کالا:

12099115

نوع خرید:

12099115

شرح:

بذر گوجه فرنگی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

12099115

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

DUTCH SEED GROUP

مشخصات فنی:

ZUMOURED F1

واحد کالا:

12099115

نوع خرید:

12099115

شرح:

بذر گوجه فرنگی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

12099115

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

DUTCH SEED GROUP

مشخصات فنی:

Izmir F1

واحد کالا:

12099115

نوع خرید:

12099115

شرح:

بذر گوجه فرنگی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

12099115

کشور سازنده:

PE(پرو)

برند:

DUTCH SEED GROUP

مشخصات فنی:

Hirad F1

واحد کالا:

12099115

نوع خرید:

12099115

شرح:

بذر گوجه فرنگی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

12099115

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

DUTCH SEED GROUP

مشخصات فنی:

Izmir F1

واحد کالا:

12099115

نوع خرید:

12099115

شرح:

بذر گوجه فرنگی

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان