12093000 | - بذر نباتات علفی كه بیشتر به منظور استفاده از گل آنها كاشته می شوند

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- بذر نباتات علفی كه - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12093000
  • ارز نیمایی :

    12093000
یادداشت های فصل

- بذر نباتات علفی كه بیشتر به - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه بیشتر به - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه بیشتر به - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه بیشتر به - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه بیشتر به - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه بیشتر به - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه بیشتر به - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه بیشتر به - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه بیشتر به - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه بیشتر به - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه بیشتر به - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه بیشتر به - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه بیشتر به - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه بیشتر به - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن- بذر نباتات علفی كه بیشتر به - 12093000 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12093000

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

TAK II SEED

مشخصات فنی:

Viola Weittrockiana

واحد کالا:

12093000

نوع خرید:

12093000

شرح:

بذر گل زینتی بنفشه

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12093000

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

دکوپلنت

مشخصات فنی:

Decoplant

واحد کالا:

12093000

نوع خرید:

12093000

شرح:

بر گیاهان تزیینی اریکا و شامودرا

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12093000

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Decoplant

مشخصات فنی:

areca & chamaedorea

واحد کالا:

12093000

نوع خرید:

12093000

شرح:

بذر گیاهان تزیینی اریکا و شامودرا

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

12093000

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Decoplant

مشخصات فنی:

Chamaedorea Elegans seeds

واحد کالا:

12093000

نوع خرید:

12093000

شرح:

بذر گیاهان تزیینی شامودرا

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

12093000

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Decoplant

مشخصات فنی:

Dypsis Areca lutescens

واحد کالا:

12093000

نوع خرید:

12093000

شرح:

بذر گیاهان تزیینی آرکا

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان