12092910 | - ـ ـ بذر چمن

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12092910
  • ارز نیمایی :

    12092910
یادداشت های فصل

- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ بذر چمن - 12092910 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12092910

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

FITO

مشخصات فنی:

بذر

واحد کالا:

12092910

نوع خرید:

12092910

شرح:

بذر چمن

درصد حقوق:

4

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12092910

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Sparring Seed

واحد کالا:

12092910

نوع خرید:

12092910

شرح:

بذر چمن - هرکیلوگرم

درصد حقوق:

4

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12092910

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

barenbrug

مشخصات فنی:

sport

واحد کالا:

12092910

نوع خرید:

12092910

شرح:

بذر چمن

درصد حقوق:

4

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

12092910

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

continental semences

مشخصات فنی:

bermuda grass

واحد کالا:

12092910

نوع خرید:

12092910

شرح:

بذر چمن

درصد حقوق:

4

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

12092910

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

continental semences

مشخصات فنی:

TRUF GRASS MIXTURE-water saver

واحد کالا:

12092910

نوع خرید:

12092910

شرح:

بذر چمن اسپرت

درصد حقوق:

4

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

12092910

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

ROSSEN SEED

مشخصات فنی:

گراس میکسچر اسپرت

واحد کالا:

12092910

نوع خرید:

12092910

شرح:

بذر چمن رقم گراس میکسچر اسپرت

درصد حقوق:

4

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

12092910

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

CONTINENTAL SEMENCES

مشخصات فنی:

برمودا گراس

واحد کالا:

12092910

نوع خرید:

12092910

شرح:

بذر چمن رقم گراس میکسچر اسپرت

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان