12092400 | ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی | عدد 12092400| ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی 12092400| تعرفه 12092400

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    12092400
  • ارز نیمایی :

    12092400
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی, عدد 12092400,ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی 12092400,تعرفه 12092400تعرفه ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی, عدد 12092400,ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی 12092400,تعرفه 12092400تعرفه ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی, عدد 12092400,ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی 12092400,تعرفه 12092400تعرفه ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی, عدد 12092400,ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی 12092400,تعرفه 12092400تعرفه ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی, عدد 12092400,ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی 12092400,تعرفه 12092400تعرفه ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی, عدد 12092400,ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی 12092400,تعرفه 12092400تعرفه ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی, عدد 12092400,ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت كنتاكی 12092400,تعرفه 12092400

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد