12092200 | - ـ بذر شبدر (Trifolium spp)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ بذر شبدر (Trifol - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifol - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifol - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifol - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifol - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifol - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifol - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12092200
  • ارز نیمایی :

    12092200
یادداشت های فصل

- ـ بذر شبدر (Trifolium spp) - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifolium spp) - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifolium spp) - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifolium spp) - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifolium spp) - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifolium spp) - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifolium spp) - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifolium spp) - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifolium spp) - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifolium spp) - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifolium spp) - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifolium spp) - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifolium spp) - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifolium spp) - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر شبدر (Trifolium spp) - 12092200 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12092200

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

BARENBRUG

مشخصات فنی:

DICHONDRA REPENS

واحد کالا:

12092200

نوع خرید:

12092200

شرح:

بذر شبدر زینتی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12092200

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

prima

مشخصات فنی:

Trifolium spp

واحد کالا:

12092200

نوع خرید:

12092200

شرح:

بذر شبدر علوفه ای

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان