12092100 | ـ ـ بذر یونجه (alfalfa)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ بذر یونجه (alfalfa) | عدد 12092100| ـ ـ بذر یونجه (alfalfa) 12092100| تعرفه 12092100

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    12092100
  • ارز نیمایی :

    12092100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ بذر یونجه (alfalfa), عدد 12092100,ـ ـ بذر یونجه (alfalfa) 12092100,تعرفه 12092100تعرفه ـ ـ بذر یونجه (alfalfa), عدد 12092100,ـ ـ بذر یونجه (alfalfa) 12092100,تعرفه 12092100تعرفه ـ ـ بذر یونجه (alfalfa), عدد 12092100,ـ ـ بذر یونجه (alfalfa) 12092100,تعرفه 12092100تعرفه ـ ـ بذر یونجه (alfalfa), عدد 12092100,ـ ـ بذر یونجه (alfalfa) 12092100,تعرفه 12092100تعرفه ـ ـ بذر یونجه (alfalfa), عدد 12092100,ـ ـ بذر یونجه (alfalfa) 12092100,تعرفه 12092100تعرفه ـ ـ بذر یونجه (alfalfa), عدد 12092100,ـ ـ بذر یونجه (alfalfa) 12092100,تعرفه 12092100تعرفه ـ ـ بذر یونجه (alfalfa), عدد 12092100,ـ ـ بذر یونجه (alfalfa) 12092100,تعرفه 12092100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد