12091000 | ـ بذر چغندر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ بذر چغندر | عدد 12091000| ـ بذر چغندر 12091000| تعرفه 12091000

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    12091000
  • ارز نیمایی :

    12091000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ بذر چغندر, عدد 12091000,ـ بذر چغندر 12091000,تعرفه 12091000تعرفه ـ بذر چغندر, عدد 12091000,ـ بذر چغندر 12091000,تعرفه 12091000تعرفه ـ بذر چغندر, عدد 12091000,ـ بذر چغندر 12091000,تعرفه 12091000تعرفه ـ بذر چغندر, عدد 12091000,ـ بذر چغندر 12091000,تعرفه 12091000تعرفه ـ بذر چغندر, عدد 12091000,ـ بذر چغندر 12091000,تعرفه 12091000تعرفه ـ بذر چغندر, عدد 12091000,ـ بذر چغندر 12091000,تعرفه 12091000تعرفه ـ بذر چغندر, عدد 12091000,ـ بذر چغندر 12091000,تعرفه 12091000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

12091000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12091000

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

FLORIMOND DESPREZ

مشخصات فنی:

Loriot

واحد کالا:

12091000

نوع خرید:

0001

شرح:

بذر چغندرقند رقم Loriot

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

12091000

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

12091000

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

BETA SEED

مشخصات فنی:

SUGAR BEET SEED

واحد کالا:

12091000

نوع خرید:

0004

شرح:

بذر چغندر قند رقم BTS 335 / 851

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

12091000

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12091000

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

BETA SEED

مشخصات فنی:

SUGAR BEET SEED

واحد کالا:

12091000

نوع خرید:

0003

شرح:

بذر چغندر قند رقم BTS505

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد