12089090 | سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل | عدد 12089090| سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل 12089090| تعرفه 12089090

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    12089090
  • ارز نیمایی :

    12089090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل, عدد 12089090,سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل 12089090,تعرفه 12089090تعرفه سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل, عدد 12089090,سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل 12089090,تعرفه 12089090تعرفه سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل, عدد 12089090,سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل 12089090,تعرفه 12089090تعرفه سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل, عدد 12089090,سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل 12089090,تعرفه 12089090تعرفه سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل, عدد 12089090,سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل 12089090,تعرفه 12089090تعرفه سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل, عدد 12089090,سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل 12089090,تعرفه 12089090تعرفه سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل, عدد 12089090,سایر - آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زبره خردل 12089090,تعرفه 12089090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد