12076010 | --- بذر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه --- بذر | عدد 12076010| --- بذر 12076010| تعرفه 12076010

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    12076010
  • ارز نیمایی :

    12076010
یادداشت های فصل

تعرفه --- بذر, عدد 12076010,--- بذر 12076010,تعرفه 12076010تعرفه --- بذر, عدد 12076010,--- بذر 12076010,تعرفه 12076010تعرفه --- بذر, عدد 12076010,--- بذر 12076010,تعرفه 12076010تعرفه --- بذر, عدد 12076010,--- بذر 12076010,تعرفه 12076010تعرفه --- بذر, عدد 12076010,--- بذر 12076010,تعرفه 12076010تعرفه --- بذر, عدد 12076010,--- بذر 12076010,تعرفه 12076010تعرفه --- بذر, عدد 12076010,--- بذر 12076010,تعرفه 12076010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد