12072100 | - ـ بذر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12072100
  • ارز نیمایی :

    12072100
یادداشت های فصل

- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر - 12072100 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12072100

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

MAY

مشخصات فنی:

PAMUK TOHUMU

واحد کالا:

12072100

نوع خرید:

12072100

شرح:

بذر پنبه

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12072100

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

MAY

مشخصات فنی:

PAMUK TOHUMU

واحد کالا:

12072100

نوع خرید:

12072100

شرح:

بذر پنبه رقمMay 344 - استعلام وزارت جهاد کشاورزی دارد

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12072100

کشور سازنده:

GR(یونان)

برند:

GOLDEN WEST

مشخصات فنی:

COTTON SEEDS LIDER

واحد کالا:

12072100

نوع خرید:

12072100

شرح:

بذر پنبه رقم Lider

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان