12060090 | سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%30 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 26% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده | عدد 12060090| سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده 12060090| تعرفه 12060090

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    12060090
  • ارز نیمایی :

    12060090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده, عدد 12060090,سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده 12060090,تعرفه 12060090تعرفه سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده, عدد 12060090,سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده 12060090,تعرفه 12060090تعرفه سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده, عدد 12060090,سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده 12060090,تعرفه 12060090تعرفه سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده, عدد 12060090,سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده 12060090,تعرفه 12060090تعرفه سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده, عدد 12060090,سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده 12060090,تعرفه 12060090تعرفه سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده, عدد 12060090,سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده 12060090,تعرفه 12060090تعرفه سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده, عدد 12060090,سایر - دانه آفتابگردان حتی خرد شده 12060090,تعرفه 12060090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

12060090

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12060090

کشور سازنده:

AR(آرژانتین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

NO MODEL

واحد کالا:

12060090

نوع خرید:

0002

شرح:

تخمه آفتابگردان-هرتن

درصد حقوق:

30

شماره تعرفه:

12060090

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12060090

کشور سازنده:

RU(فدراسیون روسیه)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

تخمه آفتابگردان

واحد کالا:

12060090

نوع خرید:

0003

شرح:

تخمه آفتابگردان

درصد حقوق:

30

شماره تعرفه:

12060090

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

12060090

کشور سازنده:

UA(اوکراین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

sunflower seeds peeled

واحد کالا:

12060090

نوع خرید:

0005

شرح:

مغز تخمه آفتاب گردان

درصد حقوق:

30

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد